Депозитні вклади


Депозитні вклади

Увага! Акційна програма для приватних клієнтів!

В нашому банку ви можете розмістити кошти на вкладні (депозитні) рахунки в національній валюті, доларах США, ЄВРО, Швейцарських франках.

Для розміщення коштів на депозитному рахунку Ви можете внести їх готівкою, або перерахувати з власного вкладного чи поточного рахунку в тому числі з іншого банку.

Ви можете розмістити кошти на депозити на будь-який строк за вашим вибором в межах від 14 днів до 18 місяців

Мінімальна сума вкладу в національній та іноземній валютах — 500 гривень, або 500 доларів США/ЄВРО/Швейцарських Франків. – 50,00 гривень або 500 доларів США/ЄВРО/Швейцарських Франків.

За Вашим бажанням відсотки за депозитом (ми) можуть перераховуватись на Ваш поточний/картковий рахунок, або зараховуватися на поповнення депозиту (Капіталізація відсотків), або отримати в касі готівкою.

Депозити

Умови депозитних вкладів та необхідні документи для оформлення:

АБ «Експрес-Банк» постійно працює над удосконаленням депозитних програм для корпоративних клієнтів. Існуюча лінійка депозитних продуктів дозволяє вибрати параметри вкладу, що максимально відповідають інтересам клієнта за термінами прибутковості та іншим умовам розміщення.

Необхідні документи :

Для юридичних осіб, які не мають поточного рахунку в АБ "Експрес-Банк":

 • Клопотання про розміщення вкладу.
 • Інформаційний лист клієнта.
 • Копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення), засвідчену нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку.
 • Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, засвідчену органом, що видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку.
 • Копії документів (наказу, протоколу, рішення та ін.), що підтверджують призначення та повноваження керівника юридичної особи та/або уповноваженої особи, засвідчені підписом уповноваженого працівника юридичної особи та скріплена печаткою юридичної особи.
 • Документи та відомості на виконання вимог чинного законодавства щодо ідентифікації клієнта.
<
p>Для фізичної особи-підприємця, що не має поточних рахунків в АБ "Експрес-Банк":

 • Клопотання про розміщення вкладу.
 • Інформаційний лист клієнта.
 • Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про фізичну особу – підприємця, засвідчену органом, що видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку.

Для суб'єкта господарювання, що має в АБ "Експрес-Банк" поточний рахунок:

 • клопотання на розміщення вкладу.

Особа, яка від імені суб'єкта господарювання відкриває вкладний (депозитний) рахунок, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представники також пред'являють документи, що підтверджують їх повноваження. Фізична особа - резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Банк має право вимагати надання інших документів, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Депозитні пропозиції

Види депозитів

Райффайзен Банк Аваль пропонує корпоративним клієнтам ефективне використання тимчасово вільних коштів — розміщення на депозитних рахунках на різні строки з можливістю поповнення вкладу та дострокового зняття коштів. Депозитні рахунки відкриваються в гривні, доларах США чи євро.

Розуміння банком індивідуальних потреб кожного бізнесу та наявність персонального менеджера, який відповідає за комплексний розвиток взаємовідносин із клієнтом, допоможуть обрати саме той вид депозиту, який максимально відповідає вимогам клієнта. Генеральний депозитний договір дозволяє у максимально стислі строки погоджувати розміщення коштів на банківському рахунку, із спростити процедуру оформлення вкладів та повторно використовувати відкриті раніше депозитні рахунки для розміщення нових вкладів.

Райффайзен Банк Аваль пропонує такі депозити:

•  «Поточний»  — дозволяє клієнту користуватися розміщеними коштами з незначним мінімальним залишком, передбачає можливість поповнення вкладу, а також дострокове (до дати закінчення вкладу) часткове або повне зняття коштів. Сплата процентів відбувається щомісячно за ярусною процентною ставкою, розмір якої залежить від середньоденного залишку коштів на депозитному рахунку — чим більший залишок, тим вища процента ставка за вкладом у розрахунковому періоді.

• «Класичний»  — проценти сплачуються в день закінчення вкладу. При цьому часткове або повне повернення коштів і поповнення вкладу до закінчення строку дії договору не передбачені.

• «Класичний достроковий»  — проценти сплачуються в день закінчення депозиту. При цьому передбачається повернення усієї суми вкладу на вимогу клієнта до дати закінчення вкладу.

• «Щомісячний»  — щомісячна сплата процентів, часткове або повне повернення коштів і поповнення вкладу до закінчення строку дії договору не передбачається.

• «Щомісячний достроковий»  — проценти сплачуються щомісяця. При цьому передбачена можливість повернення всієї суми вкладу на вимогу депонента до дати закінчення договору.

• «Класичний накопичувальний»  — сплата процентів у день закінчення строку вкладу; передбачено можливість поповнення депозиту.

•  «Класичний накопичувальний достроковий»  — сплата процентів відбувається в день закінчення вкладу, передбачено можливість поповнення депозиту та повернення всієї розміщеної на ньому суми до дати закінчення договору.

• «Щомісячний накопичувальний»  — проценти сплачуються щомісяця, передбачено можливість поповнення вкладу.

• «Щомісячний накопичувальний достроковий»  — щомісячна сплата процентів, передбачена можливість поповнення вкладу та повернення усієї його суми до дати закінчення договору.

Депозити (вклади)

Депозит (вклад) - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Банки залучають вільні грошові кошти юридичних та фізичних осіб через виконання депозитних операцій, з допомогою яких використовують різні види банківських рахунків.

На підставі банківської ліцензії банки мають право здійснювати приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб.

Операції, пов'язані з залученням грошових коштів на вклади, називаються депозитними.

Практично усі клієнтські рахунки є депозитними. Депозитним може бути будь-який відкритий клієнту у банку рахунок, на якому зберігаються його грошові кошти. За формою використання рахунків вони поділяються на: депозити (вклади) до запитання; термінові, або строкові, депозити; умовні депозити.

Депозитні операції є найбільш суттєвим і важливим джерелом формування та збільшення ресурсної бази комерційних банків

Сьогодні класифікація вкладів (депозитів) здійснюється за різними ознаками, основними серед яких є:

 • вид та статус вкладника;
 • термін вкладу.

За першою ознакою виділяються вклади юридичних та фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. За терміном користування вклади поділяються на дві великі групи — депозити до запитання та строкові .

Кошти клієнтів у вкладах до запитання зберігаються на поточних рахунках, які відкриваються банком кожному клієнту. Особливістю функціонування вкладів до запитання є те, що гроші, які зберігаються, можуть бути в будь-який момент зняті готівкою з відповідного рахунка або перераховані за вимогою клієнта на інші рахунки в банках.

Строкові вклади (депозити) — це грошові ресурси, які розміщуються їх власниками у банку для зберігання та зараховуються на відповідні депозитні рахунки на визначений термін з виплатою обумовлених процентів.

Ресурси, залучені у строкові депозити, залишаються у розпорядженні банку в межах чітко обумовленого часового інтервалу, а тому можуть використовуватися для фінансування більш тривалих за терміном, а отже і більш доходних активних операцій. Відповідно і плата за залишками на строкових депозитах є значно більшою порівняно з вкладами до запитання та безпосередньо залежить від розміру та терміну зберігання грошей на цих вкладах. У сучасній практиці більшість комерційних 6анків надає можливість своїм клієнтам знімати за необхідності кошти зі своїх строкових рахунків до закінчення терміну дії депозитного договору. Це є досить вагомим фактором підвищення привабливості саме цього виду банківських депозитних операцій хоча розмір процентної плати у разі дострокового зняття коштів або закриття вкладу взагалі значно зменшується.

У вас вимкнений JavaScript

Для перегляду цього контенту вам необхідно увімкнути підтримку JavaScript у вашому браузері.

Детальну існтрукцію увімкнення JavaScript дивіться тут: www.enable-javascript.com

Шукаєте найвигідніший депозит? Дізнайтеся процентні ставки за депозитами в банках України на порталі Finance.UA.

Щоб визначити найкращий депозит у банках України - виберіть валюту і термін розміщення вкладу і якщо необхідно терміни виплати відсотків за депозитом. У списку депозитних програм банків України, які відповідають вашим вимогам - ви зможете змінити тип відображення рейтингу депозитів з "По банках" на "По ставках" (вгорі сторінки), щоб найбільш вигідні депозитні програми знаходилися вгорі списку.

При виборі депозиту, зверніть увагу на депозитний індекс Fudi банку, який дає комплексну оцінку банку з позиції надійності та прибутковості депозитних програм, а також на народний рейтинг якості обслуговування в банках, побудований на основі відгуків відвідувачів.

Источники:
www.ukrinbank.com, www.expres-bank.ua, www.aval.ua, bank-ua.com, tables.finance.ua

Следующие статьи


Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения


Прокуратура Нью-Йорка (США) пред'явила звинувачення в причетності до шахрайської схеми з відмивання шести мільярдів доларів засновнику платіжної системи ... Читати ще

Бьонг Чхуль - автор бренду Samsung Розвинена інтуїція і миттєва реакція - якості, що відрізняють представників родини Лі, завдяки яким ... Читати ще

Ми закінчує серію з 5 коротких анімаційних відео про речі, перекладену online-журналом про особисті фінанси для всієї родини FinancialFamily.ru. У цій, ... Читати ще

Стен Ши - засновник компанії ACER Компанія Acer - один з найбільших світових виробників персональних комп'ютерів у цілому і ноутбуків ... Читати ще

Популярні статті

Нові статі

Высокий процент по вкладам

"Контракты UA": Все выше, и выше, и выше: почему банки взвинтили ставки по гривневым депозитамНаибольший доход, ... Далее

Высокие проценты по вкладам москва

У читателя может возникнуть вопрос: «Если я делаю вклад в банке, официально оформляю его всеми необходимыми документами, то какие могут ... Далее

Высокие вклады в рублях

* Консультации каждому рефералуСоветы и рекомендации по увеличению доходовКак не потерять деньгиСупер- Вклад - высокие ставки. Успей оформить. Звезда среди депозитов.Вклады в ... Далее

Высокие проценты по вкладам 2015

Высокие Проценты По Вкладам 2015Нашу группу находят по словам:О психологии легко - Как заработать на идее. Мыслим 31 окт 2007 И тогда ему ... Далее